Viktig information till ledare

Växjö Scoutkår kommer att begära att ledare uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Kårens styrelse har 2018-10-08 beslutat att alla ledare och andra personer som kontinuerligt och varaktig har kontakt med barn ska visa upp utdrag ut Polisens belastningsregister. Läs mer här.