Ny scoutförälder

Växjö scoutkår vill göra unga människor redo för livet. På den här sidan får du som förälder information om vad ditt barn kan få ut av scouting och svar på några vanliga frågor om Växjö scoutkår.

Har du någon fråga eller fundering så får du gärna kontakta oss.

 

Vad får ditt barn ut av scouting?

  • Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper,

    patruller. Det innebär att alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

  • Barnen lär sig nya saker genom att göra dem – scouterna får själv prova, våga misslyckas och prova igen. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.
  • En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.
  • Scouterna drivs av ett lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.
  • Men framförallt får barnen ha roligt, vara ute i naturen och träffa nya vänner!

Trygg i Scouterna

Alla barn är försäkrade under scoutaktivieterna – det ingår i medlemsavgiften. För Växjö scoutkår är det mycket viktigt att barn, ungdomar och föräldrar kan lita på att aktiviteterna är trygga för alla att delta i. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och sedda hos oss och få en trygg, rolig och lagom äventyrlig upplevelse i vår verksamhet. I Växjö scoutkår får barn och unga chansen att ha roligt i en trygg och drogfri miljö.

 

I Scouterna arbetar vi aktivt med att förebygga övergrepp. Trygga Möten är en utbildning i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (främst fysiska, psykiska och sexuella) och vad man gör om någon utsätts för övergrepp stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp. Vår vision är att scoutrörelsen har modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.

Vill du hjälpa till?

Det finns mycket du som förälder kan göra för att ge fler barn och unga möjligheten att växa och ha roligt genom scouting. Du kan hjälpa till på små och stora sätt,i kortare eller längre uppdrag. Fråga gärna oss om det är något som du kan hjälpa till med antingen på ett avdelningsmöte eller genom att kontakta oss.