Scoutlokalen

Växjö scoutkår håller till i två olika scoutlokaler. Bergendalska gården ligger centralt inne i Växjö (korsningen Liedbergsgatan-Norra Esplanaden) och Stora Pene ligger i de norra utkanterna av Växjö med strand ner till Helgasjön.

På sommarhalvåret brukar avdelningsmötena hålla till ute i Stora Pene och under vinterhalvåret befinner vi oss inne i de centralare delarna. Givetvis förekommer avvikelser från detta, kolla i programmet för säkerhets skull.

För att hitta till oss i Växjö scoutkår är det enklast att använda någon av de två kartorna som finns nedan.

Bergendalska gården (BG) ligger inne i centrum i Växjö på gångavstånd från Växjö station.

BG

Stora Pene ligger i den norra delen av Växjö vid Helgasjöns strand. Hit är den mesta aktiviteten förlagd under sommartid (vår till höst).
StoraPene

Vill du hyra våra lokaler?