Viktig information till ledare

Växjö Scoutkår kommer att begära att ledare uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Kårens styrelse har 2018-10-08 beslutat att alla ledare och andra personer som kontinuerligt och varaktig har kontakt med barn ska visa upp utdrag ut Polisens belastningsregister. Läs mer här.

Nu har scouterna också sommarlov

Tack alla scouter och scoutfamiljer för den här terminen. Nu tar vi sommarlov och kommer tillbaka i september.