Vår organisation

Två scouter klättrat upp i träd

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har drygt 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I Växjö scoutkår har vi 5 avdelningar fördelade på spårar-, upptäckar-, äventyrar-, utmanar- och roveravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer.

Texten är ofullständig, uppdatering kommer.